FÖRBEREDELSER & EFTERVÅRD

FÖR ETT MAXIMALT OCH HÅLLBART RESULTAT

Med ett samarbete kan vi uppnå perfektion

Inför och efter din behandling

För att vi ska uppnå bästa möjliga resultat kan förberedelserna och eftervården vara avgörande för ditt slutresultat . Vi ser till att du är väl förberedd genom att ge dig tydliga instruktioner om vad du behöver ta hänsyn till innan behandlingen. Och givetvis får du både muntliga och skriftiga  råd om hur du ska ta hand om behandlingsområdet för att bevara det vackra resultatet så länge som möjligt.

Fler behandlingar kommer inom kort